AE cho mk hỏi !!!

IDraGonPoker

Thành viên mới
ai biết code nào load văn bản từ web về notepad không.
ví dụ như load một văn bản mình đã có sẵn trên host về
 
Top