Auto Backlinks tự động VietXTC.Com

XTC™

Administrator
Thành viên BQT
Tạo Backlink tự động đơn giản và nhanh chóng.
Chúc website của các bạn nhanh chóng lên Top ranking của Google, Yahoo và Alexa !

Copy đoạn CODE dưới đây vào Website/Blog của bạn >>

HTML:
<a target='_blank' title = 'VietXTC Forum - Diễn đàn IT Việt Nam' 
href='http://link.vietxtc.com'><img border='1' width='80' alt='VietXTC' 
Title='vietxtc.com' src='http://link.vietxtc.com/xtc.png'  height='15' 
title='VietXTC|VietXTC.Com|Diễn đàn IT Việt Nan' alt='VietXTC' /></a>

Bước 2: Parse code vào website rồi nhấn vào
xtc.png
để tạo backlinks về website
(After you paste the code to your page, you have to click on the button to create your backlink).

Lưu ý:
Khi gắn code vào website, trên site của bạn bắt buộc phải xuất hiện biểu tượng :
xtc.png
. Tiếp theo bạn hãy click vào biểu tượng này để backlink trả về hệ thống và tạo tự động.
Khi bạn gỡ biểu tượng và code khỏi website, backlink tại đây của bạn cũng tự động được xóa bỏ.
 
Top