[Indie / 2014] TesserAct

KenLim

Thành viên mới
boxshot.jpg

ss_27736ff99de96a3a21cc9b77e574172e12b1c045.1920x1080.jpg

ss_444edbb77385b770628455b97fab15283d56e597.1920x1080.jpg
ss_772d374326ac77628a6aa471218ba4d97e0e490c.1920x1080.jpg

nfo

SYS - REQ
OS: Windows Vista (SP2), or Windows 7
Processor: QuadCore 2.0 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible, 512MB of VRAM; NVIDIA GeForce GTX260, or ATI Radeon 4870​
LINK DOWNLOAD


http://4share.vn/f/3506030103030304/V-Z[email protected]
 
Chỉnh sửa cuối:

Bách

<b>Khánh mặt lợn</b>
post thể loại gì thì ghi ở tiêu đề mở ngoặc đóng ngoặc [ ] , post thế ai biết cái gì
 
Top