Một số lệnh run trên windows

XTC.Hải

Ngọc Hải Ng
Người dùng máy tính không còn xa lạ gì đến chức năng run trên windows rất huu ích và không thể thiếu ; tất nhiên là biết tới run nhưng không biết tới các câu lệnh thì cũng vứt.
Nói vậy thôi chứ dù bạn có giỏi máy tính đi chăng nửa cũng khó có thể tự mình nhớ hết các câu lệnh của run;
Dưới đây là một số câu lệnh cơ bản.

- debug : công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly

- drwatson : ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên windows

- dxdiag : mở bảng chuẩn đoán DirectX

- explorer : mở Windows Explorer

- fontview : công cụ xem font ở dạng đồ họa

- fsmgmt.msc: mở các folder đang chia sẻ.

- firewall.cpl : sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa

- ftp : chạy chương trình ftp

- cleanmgr : dọn dẹp ổ cứng (bạn có thể tùy chọn ổ để dọn dẹp)

- clipbrd : mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của windows đang có gì

- control : mở Control Panel

- cmd : mở cửa sổ dòng lệnh

- control mouse: mở bảng điều khiển chuột

- dcomcnfg : mở bảng của những component serivices có trong windows.

- hostname : cho chúng ta biết tên của máy tính

- hdwwiz.cpl : mở bảng Add Hardware

- ipconfig : hiển thị thông số liên quan đến card mạng

- logoff : lệnh để logoff máy tính

- mmc : mở bảng console quản lý của Microsoft

- mstsc : sử dụng để dùng remote desktop

- mrc : công cụ loại bỏ các phần mềm độc

- msinfo32 : công cụ xem thông tin hệ thống của Microsoft

- nbtstat : hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP

- tracert : dùng để kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet.

- winchat : công cụ chat của Microsoft

- wmplayer : mở Windows Media Player

- wab : mở cửa sổ địa chỉ của Windows

- winword : sử dụng để mở ứng dụng Word của Windows

- winipcfg : hiển thị cấu hình của IP

- winver : dùng để kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows

- wupdmgr : cấu hình Update của Windows.

- write : sử dụng để mở Word

- appwiz.cpl : mở cửa sổ Add/Remove Program

- calc : Mở công cụ máy tính cá nhân

- charmap: mở bảng có các kí tự đặc biệt mà bạn sẽ cần khi không thể tìm thấy nó trên bàn phím

- chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng

- nslookup : cho chúng ta biết hiện tại DNS server cục bộ

- osk : sử dụng để mở bàn phím ảo

- perfmon.msc: sử dụng để cấu hình hoạt động của màn hình

- ping : gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể

- powercfg.cpl: sử dụng để cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy

- sndvol32 : chỉnh độ to của volume card âm thanh

- sysedit : chỉnh sửa những file chạy khởi động

- taskmgr : mở cửa sổ task manager

- telephon.cpl: sử dụng để config modem

- telnet : mở chương trình telnet

- regedit : công cụ chỉnh sửa Registry

- regwiz : mở bảng Registration

- sfc /scannow: sử dụng để kiểm tra file hệ thống

- sndrec32 : mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)

- shutdown : để tắt windows

- spider : mở game spider của windows

đang cập nhật ....

Theo: Vforum
 
Top