Nên thêm chức năng tặng xgold

IDxTin

Thành viên mới
Em thấy bên diễn dan của boom có chức năng chuyển lúa rất hay và thuận tiện cho việc các member để tổ chức event diễn đàn.việc đó sẽ giúp họ có thể lúa mà không cần thông qua quyền admin hay mod.anh Cường nên lấy chức năng này để có gì member xtc còn có thể tổ chức này nọ :130:
 
Top